Var finns handlingarna?

Region Gävleborg, samt alla andra offentliga förvaltningar, måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker.
 
Det är Region Gävleborgs och Region Gävleborgs bolag och stiftelser som ansvarar för att handlingarna registreras eller hålls ordnade så att det utan svårighet går att fastställa vilka handlingar som har kommit in eller upprättats. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är i ett diarium. Diariet är också är en allmän offentlig handling.