Mer att tänka på

Din egen korrespondens (brev, fax och e-post) med Region Gävleborg blir en allmän handling, som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. 

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en fråga som berör Region Gävleborg, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev registreras.