Hur fort kan jag få handlingarna?

Enligt lagen ska allmänna offentliga handlingar lämnas ut skyndsamt. Det innebär i praktiken att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker Region Gävleborg. Om det inte är självklart att uppgifterna i handlingen är allmänna eller kan omfattas av sekretess måste viss tid ges för Region Gävleborg att göra den bedömningen.