För dig som privatperson

Journalhandling

Om begäran avser kopia av journalhandlingar ska du vända dig direkt till den vårdenhet som du önskar kopior från. Flera av vårdens verksamheter omfattas av central journalutlämning från vilka du kan beställa journalkopior genom att använda dig av våra e-tjänster, välj "Beställ journalkopia".

Journalutlämningen - om e-tjänster, kontaktuppgifter och öppettider

Allmänna handlingar

Om begäran avser övriga allmänna handlingar ska du vända dig direkt till den verksamhet där handlingen förväntas förvaras alternativt till Region Gävleborgs diarium för vägledning, rg@regiongavleborg.se eller ringa 026-15 40 00 och fråga efter diariet.