Förskolan som odlar för hållbarhet och lärande

I trädgården vid Solbackens förskola i Delsbo odlas det för fullt. Barnen får prova på allt, till exempel att förkultivera* rödbetor och att sätta potatis.

- För oss har det varit viktigt att hela tiden involvera barnen i arbetet med odlingen, säger Manon Li, rektor vid Solbackens förskola och tillägger: - Barnen tycker att det är roligt att odla.

På förskolan, där det i nuläget går 28 barn i åldrarna 2-5 år, arbetar man just nu med temat hållbar utveckling. 

- Det pratas mycket om att kunskap går förlorad med den äldre generationen. Äldre vet vad som krävs för att få potatis på bordet, medan de yngre lever längre från trädgården. Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger också många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om naturens kretslopp, säger Manon Li. 

Manon Li tar komposten som ett gott exempel. På förskolan har nämligen ett eget kök. I köket använder man sig till exempel närodlade och ekologiska råvaror. Matavfall, och trädgårdsavfall, läggs sedan i komposten som finns i trädgården. Komposten används sedan för att jordförbättra trädgårdslandet.

Vid Solbackens förskola är man mån om att ha ett gott samarbete med föräldrar och erbjuder regelbundna aktiviteter och träffar för både barn och föräldrar. En sådan är skördefesten som anordnas på hösten. 

- Då är alla barn och föräldrar inbjudna. Bland annat kommer förskolan att bjuda på grönsaker från trädgården, säger Manon Li.

Beviljats stöd från Region Gävleborg

Solbackens förskola är en av de aktörer som har sökt och blivit beviljade så kallade ”miljöpengar” av Region Gävleborg. 

- Det har inneburit att vi har kunnat köpa material till fyra stora odlingslådor som vi har på gården, frön och mycket mer. Så det har naturligtvis betytt mycket för oss, säger Manon Li. 

Arbetar du inom en förening, företag och organisationer som vill göra insatser som främjar en miljömässigt hållbar utveckling i Gävleborg? Det kan till exempel handla om insatser som stärker och utvecklar barn och ungas medvetande och kompetens inom miljöområdet. Då kan du också söka miljöpengar. Mer information om hur det går till finns här: 

https://www.regiongavleborg.se/om/stod-bidrag-priser-och-stipendier/

Fotnot: *Förkultivering, förså, förodla och att förkultivera är alla namn på samma sak. Att få ett frö till att bli en liten planta under tidig vårvinter innan utplantering.