Region Gävleborg svarar Hudiksvalls kommun efter utredning

Frakturer hos två personer på ett boende i Hudiksvalls kommun väckte frågor. Nu överlämnar Region Gävleborg sina svar till kommunen. Skadorna bedöms inte ha uppkommit i samband med vården.

I höstas sökte två personer från ett boende i Hudiksvalls kommun akut vård. Undersökningarna visade att båda patienterna hade frakturer. I en avvikelse från Hudiksvalls kommun ställdes därefter frågor till Region Gävleborg.

Flera olika verksamheter inom hälso- och sjukvården har samverkat i utredningen, som har gjorts med stöd av chefläkare. Utredningen visar att patienterna har undersökts på ett adekvat sätt. Det har inte framkommit någon händelse, vare sig i samband med transporterna eller senare under vårdtiden i regionens verksamhet, som kan förklara deras skador.

– Vi har granskat journalanteckningar och gått igenom de undersökningar som gjordes vid de aktuella vårdtillfällena. Intervjuer har också genomförts med medarbetare. Nu lämnar vi svaren till Hudiksvalls kommun. Kommunen har även gjort en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och vi står till förfogande för att bistå i den utredningen, säger Björn Relefors, chefläkare Region Gävleborg.