Region Gävleborg säger upp hyresavtalet för Teknikparken i Gävle

Region Gävleborg sade på tisdagen upp hyresavtalet för Teknikparken i Gävle. Förändringen innebär att Region Gävleborg kan utnyttja sina egna lokaler mer kostnadseffektivt och samtidigt förbättra arbetsmiljön för medarbetare.

– Ett av majoritetens löften är att vi ska hushålla med medborgarnas skattemedel och använda pengarna på bästa sätt. Det här en flexibel och bra lösning, som samtidigt inte skapar några negativa konsekvenser för verksamheterna. Framåtsyftande och förnuftiga val är viktiga att göra vad gäller lokaleffektivisering för att kunna prioritera kärnverksamhet inom vården, säger Anna Sundberg (SD) ordförande i fastighets-, teknik- och miljöutskottet.

Verksamheter som idag ryms på Teknikparken flyttar till Region Gävleborgs egna fastigheter, framför allt på sjukhusområdet i Gävle.

– Vi har väldigt mycket tomma ytor i egna lokaler och ändå hyr vi in oss. Det här innebär att vi får en betydligt mer kostnadseffektiv drift, samtidigt som vi kan anpassa lokalerna så att de passar vår medarbetare på bästa sätt, säger Bengt Persson, fastighetsdirektör i Region Gävleborg.

Befintliga kontorslokaler på Gävle sjukhus kommer att byggas om så att de anpassas till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, med bland annat fler utrymmen för digitala och hybridmöten, grupprum och tysta rum.

– Det här är ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare, med en modern och flexibel arbetsmiljö för våra medarbetare. Erfarenheter visar att en arbetsplatsstrategi som den här ger möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, säger Ulrika Boström Gatti, HR-direktör i Region Gävleborg.
Under pandemin ställde Region Gävleborgs administrativa personal om till distansarbete. Delar av det arbetssättet har behållits och som en följd av det står skrivbordsplatser outnyttjade idag.

Efter pandemin sammanställdes medarbetares erfarenheter och önskemål kring distansarbetet i en studie. Utifrån den studien beslutade regiondirektören 2022 att alla lokaler inom Region Gävleborg ska anpassas till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Aktivitetsbaserat arbetssätt innebär att verksamhetens behov och innehåll styr lokalernas utformning.

Ombyggnad och flytt beräknas vara genomförd om cirka ett år.

Kontakt

Anna Sundberg (SD), ordförande fastighets-, teknik- och miljöutskottet,
anna.e.sundberg@regiongavleborg.se, 026-15 01 19

Ulrika Boström Gatti, HR-direktör,
ulrika.bostrom.gatti@regiongavleborg.se, 072-226 41 74

Bengt Persson, fastighetsdirektör,
bengt.persson@regiongavleborg.se, 072-243 13 60