Region Gävleborg polisanmäler ytterligare händelser av misstänkt dataintrång

Genom journalgranskning har det kommit fram uppgifter att tidigare medarbetare inom Region Gävleborg misstänks ha tagit del av uppgifter i patientjournaler utan att det fanns arbetsrelaterat behov av det.

Region Gävleborg har inom ramen för de olika verksamheterna i hälso- och sjukvården ett ansvar att rutinmässigt kontrollera och följa upp misstänkta intrång i patientjournaler. Då misstanke om dataintrång inte omedelbart kan avfärdas lämnas ärendet över till säkerhetsavdelningen för vidare utredning.

– I detta fall finns efter utredning fortsatt grund för misstanke varpå vi i vår tur lämnar över ärendet till polisen, säger säkerhetssamordnare vid Region Gävleborg, Christoffer Stiernborg.

Den polisanmälde personen arbetar inte kvar. Händelsen är även anmäld som en personuppgiftsincident till integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).         

Kontakt

Christoffer Stiernborg, säkerhetssamordnare, 073-085 20 51.