Nya insatser inför nästa regionfullmäktige

Problem med tekniken orsakade stora störningar på det senaste mötet för regionfullmäktige. Nu genomförs nya utbildningsinsatser och dessutom reduceras antalet tjänstgörande förtroendevalda på nästa möte.

Regionfullmäktiges sammanträde fredagen den 29 januari hölls digitalt, men med stora problem. Sammanträdet startade senare än planerat, alla förtroendevalda såg inte varandra hela tiden, och ibland inte heller den som talade. Det gjordes ett längre uppehåll och när sammanträdet återupptogs på eftermiddagen genomfördes det med en förkortad dagordning och beslut i de mest brådskande ärendena.

Inför nästa sammanträde den 17 februari ordnar Region Gävleborg nu nya utbildningsinsatser i den digitala tekniken för de förtroendevalda. Före det riktiga sammanträdet ska dessutom ett övningsmöte hållas.

– Ett sammanträde i regionfullmäktige är inte vilket digitalt möte som helst. Det finns krav i kommunallagen på att ljud- och bildöverföring i realtid ska fungera under hela sammanträdet, säger regionfullmäktiges ordförande Kenneth Nilshem (C).

För att underlätta genomförandet ytterligare, har de politiska partierna i Region Gävleborg kommit överens om att sammanträdet hålls med 41 tjänstgörande ledamöter i stället för ordinarie antal som är 75.

– Vi fortsätter sedan diskussionerna om hur vi ska genomföra sammanträden framöver. Det är viktigt att regionfullmäktige kan fatta beslut även under en pandemi där vi ska undvika att träffas fysiskt, och det är vår ambition att så snart som möjligt kunna genomföra digitala möten med full besättning, säger Kenneth Nilshem.


Fakta

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige består av 75 ledamöter som väljs vart fjärde år. Det finns dessutom 84 ersättare som kan träda in.

Regionfullmäktige fastställer skattesats och budget samt anger övergripande mål och riktlinjer för Region Gävleborgs verksamhet. Regionfullmäktige utser också ledamöterna i övriga styrelser och nämnder.

Mer om regionfullmäktige