Foto: Region Gävleborg

Nu anländer X-trafiks nya tåg

Våren 2018 beslutade regionfullmäktige att Region Gävleborg och X-trafik skulle överta tre tåg från Region Uppsala och UL under 2020. Nu har de första två tågen anlänt till tågdepån i Gävle.

- En pålitlig kollektivtrafik är avgörande för att människor ska använda den och till exempel vilja satsa på ett jobb i en annan del av länet. Vi har prioriterat arbetet med att förbättra pålitlighet och punktlighet och det här ger oss ännu bättre förutsättningar, säger Fredrik Åberg Jönsson (V), regionråd och hållbarhetsnämndens ordförande.

Tågen är av samma modell som X-trafiks befintliga X-tåg och just nu pågår arbeten med att bland annat installera ombordsystem, wifi och omprofilera tågen så att det är tydligt att de numera används som X-tåg. När de viktigaste ombordsystemen är på plats, vilket beräknas vara inom ett par veckor, så kommer tågen att tas i trafik. 

X-trafik kommer i dagsläget inte att köra fler avgångar eftersom det med nuvarande infrastruktur med enkelspår inte finns plats efter Norra Stambanan och Ostkustbanan som löper genom länet. 

Mer information:

Fredrik Åberg Jönsson (V) 
regionråd och hållbarhetsnämndens ordförande, Region Gävleborg
fredrik.aberg.jonsson@regiongavleborg.se
073 046 52 02.