Mer pengar i covidersättning från staten

Region Gävleborg får mer kompensation för merkostnader för covid-19. Utöver tidigare beviljade 135 miljoner kronor betalar staten ytterligare 102,3 miljoner kronor för kostnader till och med 30 november 2020.

– Det handlar främst om kostnader för personal, personlig skyddsutrustning, anpassning av lokaler och vidtagna skyddsåtgärder och den beslutade kompensationen är ett viktigt tillskott för Region Gävleborgs ekonomi, säger regiondirektör Göran Angergård.
 
Läs mer: Mer pengar i covidersättning från staten