Kulturskaparnas uppdrag presenteras

Under 2020 förändrades arbetsmarknaden radikalt för kulturskapare globalt såväl som i det lokala och regionala sammanhanget. En av insatserna som Region Gävleborg satte in var två utlysningar av särskilda uppdrag till kulturskapare. Nu presenteras de kulturskapare som fick uppdrag i den första utlysningen.

Kultur Gävleborg, Region Gävleborg avsatte totalt 1.5 miljoner kronor uppdelat på två utlysningar av sammanlagt 67 särskilda uppdrag till kulturskapare i länet under 2020. Ansökningar gjordes inom bild och form, dans, film och crossmedia, hemslöjd, litteratur och musik.

Nu presenteras de 39 kulturskaparna som fick uppdrag i den första utlysningen närmare och de berättar var och en om sina egna skisser, verk och arbetsprocesser för att skildra samtiden under rådande pandemi. De särskilda uppdragen har resulterat i en samling konstnärliga och hantverksmässigt spännande skisser och verk med stor variation men med coronavåren 2020 som gemensam inspiration.

Tre kulturskribenter - Camilla Dal, Stefan Westrin och Valerie Kyeyune Backstrom - med regional anknytning har också haft i uppdrag att analysera de konstnärliga processerna samt sätta uppdragen och arbetet i perspektiv.  

Att få möjlighet att både utöva och uppleva kultur är centralt för såväl barn och unga som för en intresserad allmänhet och för professionella. En nyckelfaktor för att säkerställa tillgång till konst och kultur för alla i hela länet är att det finns professionella kulturskapare i hela länet och att det är möjligt att verka och utvecklas även i tider av kris.

Mer information

Presentationer av kulturskapare som haft särskilda uppdrag våren 2020

Skribenternas texter

Tre kulturskribenters perspektiv

Kontakt

Elenor Noble
kulturstrateg Kultur Gävleborg
026-53 18 95.
elenor.noble@regiongavleborg.se