Konferens i Sandviken får hett energitema

Höga priser, hotande brist och behov av alternativa energikällor. Vätgaskonferensen i Sandviken 9 november rätar ut många frågetecken på det heta debattområdet genom sakkunniga talare inom kraftnät och olika energislag.

– Hur vi producerar vår energi är ju avgörande för Sveriges chans att klara klimatomställningen och trygga vårt energibehov. När allt fler sektorer ska ställa om produktionen för minskade utsläpp så kommer tillgången till el att vara en avgörande faktor. Och vi har goda förutsättningar för att klara den omställningen med bra tillgångar till förnybar energi och en energisektor som ligger i framkant, säger Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, som inleder konferensen på Sandbacka Science Park i Sandviken.
– Med mer förnybar el, snabb teknikutveckling och industrins höga omställningstakt kommer fossilfri vätgas bli en alltmer konkurrenskraftig del av vårt svenska energisystem.

Läs mer

Mer information och fullständigt program

Önskas enskild intervju efteråt med talespersoner vill vi veta detta senast 7 november  klockan 15 och att frågor till den eller dem som ska intervjuas bifogas. E-posta press@regiongavleborg.se vilken reporter som frågar och aktuell e-postadress och telefonnummer. Vi vill också veta hur intervjun önskas genomföras.

Kontakt

Lundell Anders, Strateg 026155504,  anders.lundell@regiongavleborg.se