Fler elever på nationella program

”Gävleborgare i utbildning” är en statistiksammanställning från Region Gävleborg om olika utbildningar som genomfördes i länet under 2020. Sammanställningen omfattar utbildningsformerna gymnasium, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola och kommunal vuxenutbildning. Den visar bland annat att fler går på gymnasiernas nationella program.

Antal elever på båda yrkesprogrammen och högskoleförberedande programmen 2019/20 ökade jämfört med 2018/19. Antal elever på båda yrkes- och högskoleförberedande programmen ökade med tre procent. Ökningen sker dels på grund av en ökning av antal elever på gymnasieskolan men även eftersom färre elever behöver gå via introduktionsprogrammen. Framförallt antal elever på språkintroduktion har minskat kraftigt sedan 2016/17.

- Att fler ungdomar börjar på nationella program på gymnasiet är väldigt positivt. För att klara kompetensförsörjningen i länet behöver vi båda fler med en yrkesutbildning och fler som fortsätter studera på högskola eller universitet efter gymnasiet. Utvecklingen på gymnasieskolorna i länet de senaste åren möjliggör detta, säger Magnus Svensson ordförande för kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg.

Rapporten visar tydligt att kvinnor och män i stor utsträckning har valt och väljer olika inriktningar i gymnasieskolan men även på folkhögskolan, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskolan. Vi ser att utbildningsvalen speglar en redan könssegregerad arbetsmarknad.

- Rapporten visar att ojämnställda utbildningsval, och i förlängningen en ojämnställd arbetsmarknad, inte är företeelser som kommer att lösas av sig själv. Det kräver riktade insatser från hela samhället. En mer jämställd arbetsmarknad kommer att stärka länets konkurrenskraft och bidra till tillväxten i länet, säger Magnus Svensson ordförande för Kultur- och kompetensnämnden, Region Gävleborg.    

Syftet med sammanställningen är att presentera ett underlag för hur utbildningsläget ser ut för att identifiera styrkor och svagheter, med tillgänglig statistik till och med mars 2020 som grund. Statistiken ska användas av bland andra kommunala företrädare, Arbetsförmedlingen, YH-myndigheter, utbildare som genomför och planerar för vilka utbildningar/program som ska genomföras i länets respektive kommuner.