45 miljoner kronor till Gävleborg

I dag, 27 maj, har Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige beviljat projektmedel till insatser i Gävleborg för totalt 45 miljoner kronor. Bland de beviljade projekten finns Region Gävleborgs Nya eXtra stöd i Gävleborg.

Region Gävleborgs projekt bygger vidare på erfarenheter och lärdomar från projekt eXtra stöd i Gävleborg som avslutas i juni 2020. Kommunerna i länet ska utveckla nya eller förfina redan fungerande metoder, arbetssätt och samverkansformer som hjälper personer (i åldern 18–64 år) som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbetsmarknaden.
- Vi har goda erfarenheter från vårt tidigare arbete som vi nu får möjligheten att fortsätta utveckla. Därmed kan fler kvinnor och män ta ett kliv närmre studier och arbete, säger Ida Thunholm, projektledare för eXtra stöd i Gävleborg.

Målgruppen för projektet har i dag svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Med corona-pandemin och de ekonomiska problem som följer, blir det ännu svårare att finna arbete. Därför är det mer angeläget än tidigare att stötta målgruppen. Alla kommuner i länet har valt att aktivt delta i och stötta projektet. Insatser direkt till målgruppen sker på lokal nivå.
- Arbetet bygger på samverkan mellan de deltagande kommunerna och vi ser en stor styrka i att alla kommuner i länet är med. Vi på Region Gävleborg samordnar och håller ihop arbetet, så att erfarenheter och metoder kan komma alla till del, säger Ida Thunholm.

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige har i samråd med Region Gävleborg, Region Värmland och Region Dalarna beslutat om projekt som ska prioriteras för finansiering ur EUs socialfond. Projekt Nya eXtrastöd beviljades 23 939 541 kronor. Ytterligare två projekt i Gävleborg har beviljats medel för att stödja kompetensutveckling inom digitalisering. 

Projekten är:
Digitalisering i praktiken
Sökande: Future Position X
Beviljat belopp: 8 545 432 kronor

Digilo
Sökande: Affärskompetens Sverige
Beviljat belopp: 13 028 946 kronor