Patientskaderapporter

Senaste dygnet

Det finns ingen rapport från senaste dygnet

Senaste månaden

Rapportnummer: 2646

Skapad: 2021-05-22 23:05:02

Uppdaterad: Okänt

Rapport från: Akutmottagningen Gävle, Okänt

Typ av olycka: Trafikolycka, larmtid: 2021-05-22 17:00-17:30

Händelseområde: Gästrikland

 

Patient nr: 3671, Allvarlig skada, Inlagd

Kön: Kvinna

Ålder: 0-20

Hemområde: Gästrikland

Övrig information: