Patientskaderapporter

Patientskaderapporter från Region Gävleborg

Patientskaderapporter upprättas i mån av tid när olyckor skett på offentlig plats eller vid arbetsplatsolyckor.

Ingen patientskaderapport i vissa fall

Vid händelse av att en patient avlidit upprättas inte någon patientskaderapport, detta för att anhöriga ska hinna få information om det inträffade.

Vid händelse av våld tillförd av annan person, eller misstanke därom, upprättas ingen patientskaderapport.

Innehållet i en patientskaderapport

De uppgifter som lämnas ut är:

  • Kön
  • Ungefärlig ålder. När barn och ungdomar under 18 år är skadade utelämnas ålder helt, då anges bara att det är ett barn.
  • Ungefärligt hemområde (Gästrikland, Hälsingland, utom länet).
  • Ungefärligt händelseområde (Gästrikland, Hälsingland, utanför länet).
  • Skadegrad – uppgifterna i patientskaderapporten är de enda uppgifter Region Gävleborg lämnar ut om en patient. Lindrig skada motsvarar till exempel sårskador, hjärnskakning eller okomplicerade frakturer. Allvarlig skada omfattar allvarlig inre skada på organ, till exempel lårbensbrott. Kritisk skada motsvarar livshotande skador där det är tveksamt om patienten kommer att överleva.
  • Vårdnivå
  • Ungefärlig tid för olycka (förmiddag, eftermiddag, kväll, natt).

Vårdpersonalen fokuserar på patienterna 

Vårdpersonalen fokuserar på patienterna och en god vårdkvalitet, vid hög belastning prioriteras därför patientskaderapporterna lågt. Den upprättas däremot senare om tillfälle ges. Vid tveksamma fall där media kan ha ett intresse upprättar akuten eller vårdande avdelning en rapport.

Patientskaderapporterna uppdateras inte när de väl är upprättade.

Växeln eller sjukvården svarar inte på frågor gällande patientskaderapporter.