Vårdfall som slutade i självmord utreds

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En 30-årig man från Gästrikland med missbruksproblematik, känd inom psykiatrin sedan 2016 då han vårdades för depression, hade fått ett antal psykiatriska diagnoser som uppmärksamhetsstörning, ångestsyndrom-paniksyndrom och återkommande depressioner.

I februari 2019 sökte 30-åringen psykiatrisk jourmottagning för sömnbesvär. Sedan följde tre läkarbesök och fyra telefonkontakter från anhöriga till jourmottagning innan mannen begick självmord i juni 2019.

Anhöriga upplevde att han sa "konstiga" saker, hade avvikande tankar och upplevelser. Vid sista läkarbesöket bedömdes självmordsrisken vara låg och att det inte fanns förutsättningar för tvångsomhändertagande. 30-åringen erbjöds då inläggning, något som han avböjde.

- Jag beklagar att vården inte fångat de signaler som eventuellt hade kunnat förhindra denna tragiska utgång. Mina tankar går till anhöriga som försökt förmedla sin oro men där vården inte lyssnat tillräckligt. Fallet anmäls till IVO för en utomstående granskning, säger John Mälstam, chefläkare Region Gävleborg