Vårdfall som slutade i självmord anmäls

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Cirka två veckor efter utskrivning från psykiatrisk vård begick en patient suicid. Patienten hade en planerad uppföljning, men de olika vårdenheter som hanterat utskrivning respektive uppföljning, missuppfattade varandra och uppföljningen blev inte som planerad. Brister i kommunikationen kan ha bidragit till den tragiska utgången för patienten.
 
– Det är mycket allvarligt när vårdens övergångar inte fungerar, särskilt när detta får så svåra konsekvenser. Vi önskar därför få IVO:s bedömning av ärendet, säger Agneta Larsson, chefläkare Region Gävleborg.