Suicid som hade kunnat undvikas om ärendet hanterats annorlunda

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Fallet handlar om en händelse där en kvinna i 30-årsåldern begått suicid efter kontakter med psykiatrienheter i sluten och öppenvård samt hälsocentral.
I den utredning som gjorts framkommer det att samordning internt inom psykiatrin och mellan primärvård och psykiatri har brister. Dessutom har anhöriga inte involverats i patientens vård på ett framgångsrikt sätt.

– Vi beklagar den tragiska utgången för patient och anhöriga. I det här fallet kanske den tragiska utgången hade kunnat undvikas om ärendet hanterats annorlunda, vi gör därför en Lex Maria-anmälan för att få en oberoende granskning av vårdförloppet, säger Agneta Larsson, chefläkare.