Sen diagnostisering av levertumör i Gästrikland

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

En patient med tarm- och leversjukdom opereras på kirurgavdelningen under hösten 2021. Efter operationen utförs en skiktröntgen av buken på grund av misstanke om infektion. Man ser då även en liten leverförändring, som dock inte uppmärksammas av den läkare som läser röntgensvaret. 

Ett par månader senare görs en ny skiktröntgen av patienten. Då har leverförändringen växt och efter utredning kan man fastställa att det är en tumör. Man kan i efterhand se tumören även på en tidigare skiktröntgen, utförd våren 2021. Tumören har sedan opererats bort.

– Tyvärr blev det en försenad diagnos av levertumören, vilket både jag och de berörda verksamheterna beklagar. Det är oklart om prognosen har försämrats, men det kan inte uteslutas. Därför väljer jag att låta IVO titta på fallet. Vi har planerat, och även delvis redan genomfört, åtgärder för att detta inte ska kunna hända igen, säger Björn Relefors, chefläkare Region Gävleborg.