Regionen IVO-anmäler händelse om självmord

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Region Gävleborg Lex Maria-anmäler en händelse där en patient i 70-årsåldern, som vårdades vid enheten för psykiatri efter utskrivning till öppenvård, begick självmord. Patienten hade vårdats inneliggande vid psykiatriska enheten runt två månader efter självmordsförsök. Efter flera vistelser i hemmet skrevs patienten ut med planerad uppföljning i öppenvård psykiatri och på hälsocentral. Innan kontakter inom öppenvården etablerats begick patienten självmord.

Ett beslut om att patienten är redo för utskrivning kan vara en svår bedömning. En mycket viktig del i ett sådant beslut är hur och när uppföljning ska ske. I detta fall fanns en plan med kontakter tagna men trots detta lyckades vården inte förhindra självmordet.

– Vi beklagar den tragiska utgången för patient och anhöriga. Det är viktigt för oss att få en oberoende granskning av om vi kunnat göra något ytterligare för att förebygga händelsen, säger Agneta Larsson, chefläkare.