Region Gävleborg Lex Maria-anmäler missad diagnos

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Fallet handlar om en patient från Gästrikland som efter förlossning drabbades av feber och frossa. Kontakter togs med förlossningsvården, dels via telefon, dels även via fysiskt återbesök. När kvinnan väl lades in för vård såg man att hon hade ådragit sig en allvarlig infektion som medförde intensivvård och operation.

– Vi har brustit i rutiner och diagnosen har fördröjts. Vi väljer därför att Lex Maria-anmäla händelsen. Vi beklagar verkligen det inträffade. Förbättringsarbete med rutinerna har redan inletts och ytterligare undervisning inom sällan förekommande diagnoser har startats. Kvinnokliniken har för mig presenterat en bra handlingsplan på åtgärder, säger chefläkare Leif Molinder.