Rätt diagnos dröjde för ett barn i Hälsingland

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Ett barn kom i oktober till barnmottagning för uppföljning av utebliven viktuppgång och gul hud. Hög puls noterades hos barnet, och EKG togs och bedömdes normalt. Därefter hade barnet fortsatt utebliven viktuppgång under flera månader som följdes via BVC. Vid förnyad kontakt med barnmottagningen i februari konstaterades en hjärtrytmrubbning, och att barnet utvecklat hjärtsvikt. Barnet skickades samma dag till barnhjärtspecialist i Göteborg, där rytmrubbningen kunde hävas och hjärtfunktionen sedan återhämtat sig helt.

- Vi beklagar djupt att rätt diagnos på barnet inte ställdes redan vid den första vårdkontakten, och att detta medförde lidande för barnet och svår oro hos föräldrarna. Nya rutiner är utarbetade för att förhindra att något liknande händer igen, och jag har också anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg för att få en oberoende granskning, säger Lars Svennberg, chefläkare Region Gävleborg.