Patient missade möjlighet till behandling på grund av sen diagnos

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En kvinna från Gästrikland insjuknade akut med neurologiska symtom under våren 2019. Röntgen av hjärnan genomfördes och kvinnan fick därefter propplösande behandling utan någon påtaglig förbättring. Hon vårdades sedan på stroke- och rehabiliteringsavdelning, och hade vid utskrivningen en betydande funktionsnedsättning. Vid en eftergranskning av röntgenundersökningen på det tredje vårddygnet upptäcktes en trombos (propp) i ett av hjärnans kärl.

- Vid strokeinsjuknande är tidigt insatt behandling av största vikt för att minska resttillstånd så mycket som möjligt, säger Lars Svennberg, chefläkare i Region Gävleborg. Denna kvinna hade kanske kunnat få mer behandling i Uppsala om man redan i akutskedet hade vetat om att det fanns en propp i ett av hjärnans kärl. När eftergranskningen var gjord så var det för sent att använda denna behandlingsmöjlighet, vilket vi djupt beklagar. Vi har nu förbättrat våra rutiner för undersökning och behandling vid akut stroke, och vi har också skrivit en anmälan enligt Lex Maria för att en oberoende granskning av detta fall ska göras.