Patient med ryggmärgsskada fick försenad diagnos

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En man från Gävletrakten lades in på Gävle sjukhus på grund av en fallskada. Datortomografiundersökning visade inga skelettskador. Han skrevs ut efter ett dygns vård men lades in igen omgående då han inte kunde klara sig hemma. Under den följande vårdtiden flyttades mannen flera gånger mellan olika vårdenheter både på och utanför sjukhuset. Två veckor efter fallet gjordes en kompletterande magnetkameraundersökning som påvisade en ryggmärgsskada. Patienten överfördes till Akademiska sjukhuset i Uppsala där han opererades.

- Ryggmärgsskador bör diagnosticeras så tidigt som möjligt efter en olyckshändelse, för att en patient snabbt ska kunna få rätt vård. I detta fall försenades diagnosen, inte minst på grund av att patienten flyttades mellan olika vårdenheter upprepade gånger under vårdtiden. Det är möjligt att denne mans skada förvärrades av detta, vilket vi djupt beklagar. Jag har därför gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg för en oberoende granskning, säger Lars Svennberg, chefläkare i Region Gävleborg.