Patient i Hälsingland fick fördröjd tumördiagnos

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En kvinna med migrän sedan ungdomsåren hade upprepad kontakt med hälsocentral samt ett besök hos neurolog på grund av tilltagande besvär med huvudvärk från 2016. Det gjordes under en period försök att justera hennes migränmedicin för att få bukt med problemen.  I samband med ett återbesök hos reumatolog 2018 noterades även synförsämring och balanssvårigheter som var nytillkomna, varför det beslutades om en röntgenundersökning. Efter magnetröntgen visade det sig att patienten hade en tumör i talgkottskörteln.

Följande utredning visade att tumören var elakartad, man såg även ett ökat tryck i hjärnan som förklarade besvären med balans och syn. Patienten opererades och strålbehandlades och går nu på fortlöpande kontroller. Svårt att veta när tumören debuterade symtommässigt men kvinnan hade upprepade kontakter med vården för sin huvudvärk utan att man gjorde någon ny bedömning om det var hennes migrän eller något nytillkommet.
 
- Vi beklagar att patienten fått en sen diagnos för sin tumör vilket kan ha medfört en risk för sämre prognos. Vi väljer att anmäla denna händelse till Inspektionen för vård och omsorg för att få en oberoende granskning av fallet, säger Tommy Lundmark, chefläkare Region Gävleborg.