Patient i Hälsingland fick fördröjd diagnos av urinblåsecancer

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Fallet berör en patient som mellan 2016 och 2019 besökt hälsocentralen vid upprepade tillfällen för besvär från urinvägarna med sveda och trängningar. Patienten fick upprepade behandlingar med antibiotika för urinvägsinfektion trots att de urinodlingar som togs inte visade på några bakterier. Besvären tilltog successivt och i augusti 2019 skickas en remiss till urologen där man konstaterade en urinblåsecancer. Patienten opererades vid två tillfällen där man vid andra tillfället var tvungen att ta bort urinblåsan.

– Det är beklagligt att patientens diagnos fördröjs och därför gör jag en anmälan enligt Lex Maria för att få en oberoende granskning av fallet, säger Tommy Lundmark, chefläkare Region Gävleborg.