Patient från Hälsingland begick självmord under permission

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En patient från Hälsingland vårdades avseende psykiska besvär under början på 2019 inom den psykiatriska slutenvården i Gävleborg. Efter en relativt kort vårdtid önskade patienten få permission från avdelningen för att hälsa på familj och vänner i några dagar och bedömdes stabil nog i sitt mående att kunna klara av detta. Under denna permission begår patienten självmord.

- Vi beklagar att detta har skett. Varje gång ett självmord inträffar innebär det en katastrof för de anhöriga. Även för dem som arbetat med att hjälpa dessa personer inom vården innebär självmordet en sorg och en känsla av att vi misslyckats. Ibland har vi kunnat se varningstecken att agera på för att stoppa ett självmord, men det är inte alltid som dessa varningstecken är tillräckligt synliga ens under pågående slutenvård. I det här fallet gör vi en Lex Maria-anmälan för att få en oberoende granskning av om vi brustit i att se och hitta dessa varningstecken och om det därmed funnits några sätt att kunna förhindra det som skedde, i syfte att kunna förbättra vården, säger Maarit Wirkkala, chefläkare i Region Gävleborg.