Patient från Hälsingland avled efter blödning

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En 78-årig patient med diabetes och sömnapnésyndrom fick sommaren 2019 diagnosen inflammation i gallblåsan på grund av gallsten. Patienten opererades i augusti med hjälp av titthålskirurgi och skrivs ut dagen efter. Samma kväll åker patienten akut till Bollnäs sjukhus på grund av sluddrigt tal, och läggs in med misstanke om TIA-attack, (det vill säga en tillfällig störning i hjärnans blodcirkulation). Inga tecken på pågående blödning finns och patienten får antibiotika för misstanke om en infektion efter operationen.

På natten sjunker blodvärdet och patienten skickas till kirurgavdelningen i Gävle och får behandling. En gastroskopi görs och blödning konstateras, men ingen blödningskälla hittas. Ytterligare behandling samt ny gastroskopi planeras. Patienten vårdas på uppvakningsavdelningen i ungefär åtta timmar och är cirkulatoriskt stabil, och flyttas under kvällen tillbaka till kirurgavdelningen. Vid midnatt ges antibiotika medan patienten sover. Dörren till patientens rum står öppen och personalen hör dennes snarkningar, vid fyratiden på natten noteras att man inte hör några snarkningar. När sjuksköterskan går in på salen är patienten avliden.

– Akut gastrointestinal blödning är ett allvarligt ibland livshotande tillstånd och en ej påvisad blödningskälla ökar riskerna för förnyad blödning. Övervakningsnivå bör alltid diskuteras mellan berörda parter. Jag kan bara beklaga och be om ursäkt för att vi kan ha brustit i omhändertagandet. Denna Lex Maria-anmälan görs för att vi ska få en oberoende granskning av fallet, säger chefläkare John Mälstam, Region Gävleborg.