Patient från Gästrikland förlorade tand trots kontakt med tandläkarjour

Idag lämnar Folktandvården Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Ett barn råkade ut för skada mot mun/framtänder. En permanent framtand i underkäken hade slagits lös, men satt kvar i munnen. Föräldrar tog kontakt med 1177 Vårdguiden på kvällen 14 december 2018. Jourhavande tandläkare kontaktades och i samtalet bedömdes att vårdnadshavare skulle kontakta folktandvårdens allmäntandläkarjour nästkommande dag. När patienten undersöktes vid allmäntandvården visade sig skadan så allvarlig att tanden bedömdes förlorad.

Folktandvården har gjort en inledande analys av detta och finner att den första rådgivningen vid kontakt med 1177 Vårdguiden och den jourhavande tandläkaren inte fångat upp skadans omfattning vilket fördröjt en adekvat behandling. Att en patient som varit i kontakt med 1177 Vårdguiden och folktandvårdens jour ändå förlorar en tand som kanske kunnat räddas ser folktandvården som ett allvarligt och beklagligt misstag och utreder nu vilka förbättringar som krävs för minska risken att det ska kunna hända igen.

- Det är naturligt att vi anmäler detta till IVO. Det är en allvarlig händelse och vi ser fram emot en granskning och bedömning om vår analys och de åtgärder vi kommer fram till är relevanta. Det är viktigt att den rådgivning och behandling som folktandvården och 1177 Vårdguiden ger vid allvarliga akuta tillstånd är av sådan kvalitet att liknande händelser kan undvikas i framtiden, säger Bengt Vikman, cheftandläkare.