Fick felaktig dos av blodförtunnande läkemedel

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En man från Gävletrakten avled efter vård på intensivvårdsavdelning på grund av en mycket komplicerad sjukdomsbild innefattande neurologisk sjukdom, njurfunktionsnedsättning, lungsjukdom och misstänkt blodförgiftning. Han behandlades med bland annat blodförtunnande läkemedel. Efter att mannen flyttats mellan två intensivvårdsavdelningar fick han en felaktig dos av ett blodförtunnande preparat, och blödningsproblem tillstötte.

- I detta fall har våra rutiner för läkemedelshantering inte följts fullt ut och vi beklagar djupt att en felaktig dosering av läkemedel gjorts. Mannen hade en multipel sjukdomsbild med osäker prognos, men den felaktiga läkemedelsdoseringen kan ha bidragit till dödsfallet och jag har därför anmält denna händelse till inspektionen för vård och omsorg för att få en oberoende granskning utförd, säger chefläkare Lars Svennberg.