Patient fick oxycodonöverdos

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En patient från Hälsingland vårdades på medicinsk rehabiliteringsavdelning i Gästrikland efter en svår trafikolycka hösten 2021. På grund av oro, ångest och smärta behandlades personen med morfinpreparatet Oxycodone. Av misstag gavs en för hög dos av preparatet. Efter ett par timmar sjönk patienten i medvetandegrad och avdelningspersonal uppfattade situationen som ett hjärtstopp varpå återupplivningsåtgärder inleddes. Ambulans var snabbt på plats och gav motgift mot morfinpreparat och patienten förbättrades snabbt. Personen övervakades på intensivvårdsavdelning över natten, och kunde nästa dag återvända till rehabiliteringsavdelningen utan några kvarvarande men av överdoseringen.

– Felaktig dosering av läkemedel är alltid en potentiellt allvarlig händelse, säger chefläkare Lars Svennberg. Vi beklagar djupt att denna person fick fel dos av ett morfinpreparat, och har vidtagit åtgärder för att minimera risken att något liknande händer igen. Tack vare snabb och korrekt insats då misstaget uppdagades fick patienten inga bestående men, men det fanns definitivt en risk för svår vårdskada. Vi gör därför en Lex Maria-anmälan för att få en oberoende granskning av IVO av våra åtgärder för att minimera risken för liknande händelser i framtiden.