Patient fick kvarstående men efter sen diagnos

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En äldre patient från Hälsingland insjuknar med feber och förvirring. Man överväger olika diagnoser, framför allt stroke och covid-19. Patienten läggs in på vårdavdelning för observation och får antibiotikabehandling. Tillståndet varierar de närmaste dygnen. Efter tre dygn ses en försämring och man börjar misstänka en ovanlig virusorsakad inflammation i hjärnan och behandling sätts in. Patienten flyttas till IVA för vård i respirator och diagnosen bekräftas med ryggmärgsprov. Senare kan patienten flyttas till infektionsavdelning och därefter åter till vanlig vårdavdelning. Efter sammanlagt drygt sex veckor kan patienten skrivas ut till hemmet. Tillståndet är förbättrat, men patienten har kvarstående men.
 
– Tyvärr dröjde det flera dygn innan diagnosen virusorsakad inflammation i hjärnan kunde ställas. Det är visserligen en mycket ovanlig sjukdom, men vår utredning visar att diagnosen kunde ha misstänkts tidigare, säger chefläkare Björn Relefors. Vi beklagar djupt denna försening. Kanske hade en tidigare insatt behandling minskat följderna av sjukdomen. Vi genomför flera åtgärder för att det inte ska kunna hända igen. Jag väljer nu att anmäla ärendet till IVO enligt Lex Maria för att få deras bedömning.