Patient fick hjärtstopp efter felaktig adrenalininjektion

En patient från Hälsingland sökte i februari vård för klåda och utslag över kroppen, som hade pågått ett dygn. Symtomen tolkades av akutpersonal som allergi och patienten togs snabbt in på undersökningsrum för medicinering enligt Region Gävleborgs rutin med läkemedel mot allergi.

Ett av allergiläkemedlen, adrenalin, gavs felaktigt intravenöst i blodet via nål, i stället för i en muskel som rutinen säger. Patienten drabbades kort därefter av hjärtstopp. Det behandlades med hjärt/lungräddning med gott resultat. Patienten kunde efter tre dygn skrivas ut från sjukhus.

- Vi beklagar djupt denna händelse, det lidande och synnerligen obehagliga upplevelse det givit patient och anhöriga. Vi är glada över att patienten återhämtat sig och trots allt kunnat skrivas ut fysiskt återställd, säger Agneta  Larsson, chefläkare, ambulans- och akutverksamhet.