Patient fick fördröjd tumördiagnos

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En person från Gästrikland sökte vård för blod i avföringen. Patienten undersöktes av en inhyrd läkare som gjorde en till synes bristfällig undersökning. Undersökningen innehöll inte de moment som en bedömning av blod i avföring skall innehålla. Förutom att undersökningen inte genomfördes med den omsorg som normalt krävs, drogs dessutom tveksamma slutsatser av de fynd som framkom. Patienten återkom dock till vården och en annan läkare genomförde en undersökning som snabbt ledde misstankarna mot tumör i ändtarmen. Patienten utreddes vidare och opererades.

- Vi beklagar att patientens diagnos och rätt omhändertagande fördröjdes ungefär sex veckor. Med anledning av det görs nu en anmälan enligt Lex Maria. Fördröjningen har sannolikt inte påverkat prognosen tack vare att patienten själv sökte vård igen och fick en mer korrekt bedömning och undersökning, säger Börje Svensson, chefläkare Region Gävleborg.