Patient fick fördröjd diagnos

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO).

En person från Hälsingland larmade ambulans på grund av plötslig yrsel, smärta i nacke samt känsel- och kraftnedsättning i höger ben. Patienten visade sig ha mycket högt blodtryck både under ambulansfärd och på akutmottagningen varpå läkemedelsbehandling sattes in. Ingen röntgenundersökning av hjärnan gjordes men en uppföljning planerades in. Vid uppföljningen på hälsocentralen tre dagar efter insjuknandet hade patienten fortfarande huvudvärk och högt blodtryck och medicineringen utökades. Påföljande dag sökte personen på nytt akutmottagning på grund av samma besvär, en datortomografi utfördes som visade en hjärnblödning.

– Det är möjligt att blödningen hade uppkommit redan vid den första vårdkontakten och vi beklagar att det dröjde flera dygn innan diagnosen fastställdes, säger chefläkarna Lars Svennberg och Tommy Lundmark. Samarbetet mellan primärvården och sjukhuset har varit bristfälligt i detta fall vilket lett till en försenad diagnos av en allvarlig sjukdom. Vi ser nu över våra rutiner för att undvika att något liknande händer i framtiden, och vi gör också en Lex Maria-anmälan för att få en oberoende granskning från IVO av händelseförloppet.