Patient fick fördröjd cancerdiagnos

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Fallet handlar om en äldre kvinna från Gästrikland som tidigare haft hudtumör fick en ny hudförändring. Det drog ut på tiden innan prov på förändringen togs, och provet visade misstänkt tumör. Efter ytterligare några månader togs förändringen bort, och man bedömde den då som en ärrbildning. Läkningen drog ut på tiden och efter en förnyad provtagning konstaterades att kvinnan drabbats av en aggressiv hudtumör av sällsynt och svårdiagnosticerad typ. Efter en tid avled kvinnan på grund av tumörsjukdomen.

– Hela fallet är sorgligt, säjer Björn Relefors, chefläkare i Region Gävleborg. Det var visserligen en både sällsynt och svårdiagnosticerad tumör, men vi ställde fel diagnos. Dessutom fanns brister i kontinuiteten, och vården var heller inte tillräckligt lyhörd när anhöriga påpekade att hudförändringen kom tillbaka och växte. Jag beklagar detta, och kan inte utesluta att om diagnos och behandling hade skett tidigare, så hade tumören kunnat tas bort helt, eller åtminstone hade kvinnans besvär kunnat lindras.

– Vi har identifierat flera delar i händelseförloppet där vi hade kunnat göra annorlunda, och vi ska göra ett flertal förbättringsåtgärder. Denna Lex Maria-anmälan gör jag för att vi ska få en oberoende granskning av om vår utredning och våra åtgärder är tillräckliga för att förhindra liknande händelser i framtiden, säger Björn Relefors.