Patient fick fördröjd cancerdiagnos

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En patient sökte under våren 2019 vård på familjeläkarjouren i Hälsingland efter att i några dagar haft problem med rödfärgad urin och smärta på vänster sida av buken.
Patienten svarade bra på behandlingen men hälsocentralen fick ingen remiss om uppföljning av problemen med urinvägarna. Endast en journalkopia skickades. Journalen signerades av läkare på mottagande enhet men ingen datortomografiundersökning beställdes.

Några månader senare uppsökte patienten familjeläkarjouren på nytt på grund av problem med blod i urinen samt problematik vid urinering.
Remiss skrevs till urolog och röntgen visade att patienten hade en elva centimeter stor tumör i en njure.

-Det är olyckligt när viktig information missas mellan vårdinstanserna. Jag beklagar detta och kan inte utesluta att en fördröjd cancerdiagnos kan ge sämre prognos för patienten. Nu gör vi en Lex Maria-anmälan för att få en oberoende granskning av fallet, säger Tommy Lundmark, chefläkare Region Gävleborg.