Patient fick fördröjd cancerdiagnos

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En man från Gästrikland hade en lungsjukdom och drabbades av lungkollaps. Vid röntgen syntes en mandelstor förtätning som krävde utredning. Patienten vårdades till en början på sjukhus utanför regionen, men överfördes till lungavdelningen i Gävle. Därefter opererades han i Uppsala och fick sedan postoperativ vård i Gävle i något dygn. Tre månader senare kontaktade patienten lungmottagningen på grund av smärtor mellan skulderbladen. Förtätningen hade då blivit dubbelt så stor och en provtagning visade att patienten hade lungcancer. Mannen fick cellgiftsbehandling men avled i sin tumörsjukdom en månad senare.

Intentionen var att lungförtätningen skulle utredas efter att lungkollapsen hade botats, men den utredningen startade inte.

– Patienten byter vårdinstans flera gånger och det är olyckligt att viktig journalinformation missas mellan vårdinstanserna. Jag beklagar detta och kan inte utesluta att diagnos och behandling tre månader tidigare hade, om än inte botat, förlängt hans liv. Denna Lex Maria-anmälan görs för att vi ska få en oberoende granskning av fallet, säger John Mälstam, chefläkare Region Gävleborg.