Patient fick fördröjd bröstcancerdiagnos

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En kvinna i 50-årsåldern från Hälsingland remitteras hösten 2020 från primärvården till kirurgmottagningen i Gävle på grund av misstänkt bröstcancer. En mammografi görs som inte visar någon tumör men man vill för säkerhets skull komplettera med en magnetkameraundersökning inom en månad. Av flera skäl försenas den undersökningen till slutet av april. När undersökningen görs påvisas en cancertumör som behöver behandlas.

– Denna försening är både olycklig och oacceptabel. Vi har gjort en utredning, och funnit att det är flera omständigheter som har bidragit till den långa väntetiden. Vi har redan vidtagit åtgärder för att det inte ska kunna hända igen. Det är viktigt att en cancersjukdom handläggs snabbt och detta fall kan vi inte utesluta att förseningen av magnetkameraundersökningen kan ha påverkat sjukdomsförloppet. Därför ber jag nu IVO att granska vår utredning och vidtagna åtgärder. Jag beklagar det inträffade, och vill framföra vårdens ursäkt till den drabbade patienten, säger chefläkare Björn Relefors.