Patient avled efter vårdbesöket

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patient avled kort efter att patienten avvikit från en akutmottagning.

– Vi beklagar djupt att patienten avvikit utan att ha fått optimal hjälp och att konsekvensen blev att patienten avled. Vi önskar få händelsen belyst av IVO för att säkerställa att alla delar finns med i vår utredning och att vi på bästa sätt kan förebygga att händelsen upprepas, säger chefläkare Agneta Larsson.