Patient avled efter överdos

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO).

– Vi beklagar djupt att patienten avlidit trots den övervakning man haft. Vi önskar få händelsen belyst av IVO för att säkerställa att alla delar finns med i vår utredning och att vi på bästa sätt kan förebygga att händelsen upprepas, säger chefläkare Agneta Larsson.