Patient avled - Region Gävleborg IVO-anmäler onödig flytt

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Fallet handlar om en man från Hälsingland, som insjuknade med hjärtinfarkt. Han överfördes från ett sjukhus i Hälsingland till Gävle sjukhus i Gästrikland. Han kranskärlsröntgades utan att man fann förträngningar i kranskärlen som skulle behöva åtgärdas.

Patienten flyttades efter undersökningen till sitt hemsjukhus.

Efter ankomsten försämrades han hastigt och avled på grund av en svår komplikation till hjärtinfarkten. Om han hade fått stanna på hjärtavdelning i Gävle för övervakning efter kranskärlsröntgen hade möjligheterna att behandla komplikationen varit bättre än på det mindre sjukhuset.

– Vi beklagar djupt det inträffade och önskar nu en oberoende granskning av IVO för att se om vi brustit i våra rutiner, säger Lars Svennberg, chefläkare i Region Gävleborg.