Misstanke om att barn for illa anmäldes inte

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Ett barn hade efter födseln upprepade kontakter med både BVC och barn- och ungdomssjukvården på grund av dålig viktuppgång. Vid kontakterna med hälso- och sjukvården fanns vissa tecken som borde ha lett till en orosanmälan till socialtjänsten, men någon sådan gjordes inte.

När barnet vid ett senare tillfälle kom in till akutmottagningen på Gävle sjukhus hittades en inte helt färsk lårbensfraktur. En utvidgad utredning visade dessutom på ett flertal gamla frakturer. Barnet omhändertogs direkt. 

- Jag beklagar bristerna i samband med de kontakter barnet haft med hälso- och sjukvården. Initiativ har tagits så att barnhälsovårdsenheten nu fortlöpande kommer att utbilda och informera personal om regler och rutiner för orosanmälan för att undvika att barn far illa. Vi gör nu också en anmälan enligt Lex Maria för att få en oberoende granskning av detta fall, säger Tommy Lundmark, chefläkare Region Gävleborg.