Missad uppföljning ledde till operation

En åttaårig patient från Hälsingland diagnostiserades 2013 för dubbelsidig njurbäckenvidgning i samband med urinvägsinfektion och njurbäckeninflammation. Njurbäckenvidgningen skulle följas upp efter ett år, men den administrativa hanteringen fallerade och uppföljningen uteblev.

Patienten vårdades 2017 för mag- och tarminflammation utan att tidigare vårdplanering uppmärksammades. Mellan januari och mars 2019 sökte patienten akut till primärvården flera gånger på grund av diffusa buksbesvär, feber och allmänpåverkan. Olika diagnoser misstänktes, men ingen koppling till tidigare njurpåverkan gjordes trots anhörigas påpekanden.

Först i maj samma år gjordes en njurundersökning där man konstaterade förvärrad njurpåverkan. Patienten remitterades till Akademiska sjukhuset för operation.

- Jag kan bara beklaga och be patienten och vårdnadshavare om ursäkt för våra missar. Eftersom man idag inte kan utesluta en bestående njurskada gör jag en lex Maria-anmälan, säger John Mälstam, chefläkare Region Gävleborg.