Man avled av infektion efter komplicerad vårdkedja

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En patient från Hälsingland lades in med bröstsmärtor vid Hudiksvalls sjukhus under hösten 2018. Mannen kunde inte själv redogöra för sina medicindoseringar och därför skrev jourläkare in medicinordinationer från en medhavd läkemedelslista. Han vårdades därefter under två veckor vid fyra olika kliniker. En otydlighet i systemet för läkemedelsordinationer, patientens komplicerade farmakologiska behandling, samt olika vårdgivarbyten under hans tid på sjukhuset gjorde att patienten fick fel ordination av en medicin. Mannen drabbades på grund av det av svåra biverkningar som senare bidrog till att han avled av en infektion.

- Vi beklagar naturligtvis djupt att detta har kunnat ske och ser nu över arbetssättet inom hela Region Gävleborg avseende läkemedelsgenomgångar, såväl i öppen- som slutenvård. Vi behöver förbättra våra egna rutiner avseende hur ovanliga läkemedel kan skrivas in på ett patientsäkert sätt i patientens medicinlista, så att missförstånd av doseringen inte kan uppstå. Denna Lex Maria-anmälan görs för att vi ska få en oberoende granskning av detta fall, säger Maarit Wirkkala, chefläkare i Region Gävleborg.