Mamma och barn skadade vid förlossning

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En förstföderska från Hälsingland kom till förlossningen för igångsättning. Förlossningen gick långsamt trots värkstimulering. Efter 19 timmar togs beslut om sugklocka. I samband med detta fastnade barnets skuldror bakom blygdbenet och det krävdes flera manuella manövrar för att få barnet förlöst.
Barnet var i början påverkat men hämtade sig snabbt. Efter förlossningen konstaterades dock att barnet fått en allvarlig nervskada på överarmen och modern en allvarlig skada på ändtarmen. Båda behövde opereras.

- Jag beklagar och ber om ursäkt för att det uppstått komplikationer som drabbat både barn och moder. Skulderdystocin, att barnets axel har fastnat bakom blygdbenet, har under förlossningen hanterats utifrån gängse rutin. Vid beslutet om sugklocka följdes dock inte rutinen med en bedömning av risker och eventuella alternativa åtgärder. Med tanke på de riskfaktorer som fanns kan det ha funnits skäl att överväga kejsarsnitt, säger John Mälstam, chefläkare Region Gävleborg.