Komplikationer efter gallkirurgi

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Under 2021 upptäcktes två fall av allvarliga besvär efter titthålskirurgi på Bollnäs sjukhus. I det första fallet skadades gallgången i samband med ingreppet. Misstaget kunde identifieras direkt i samband med operation. I det andra fallet fick patient söka vård vid flera tillfällen efter operationen på grund av buksmärta. Det genomfördes en ny titthålsoperation och då kunde man diagnostisera pågående läckage av galla i bukhålan. Båda patienterna fick transporteras till Akademiska sjukhuset för ny operation.
 
– Jag beklagar det lidande och obehag som patienterna fått genomgå, säger chefläkaren Amir Farkhooy. Vi har noga gått igenom båda fallen vid den interna utredningen och beaktat alla orsaksområden till exempel  kompetens, utrustning med mera. Bägge patienterna var opererade av kirurger med stor erfarenhet inom området och vi har inte kunnat identifiera något tydligt misstag. Allvarlighetsgraden av komplikationerna medför dock att vi anmäler båda fallen enligt Lex Maria för en extern bedömning av IVO.