Hård arbetsbelastning drabbade patient

En 85-årig kvinna från Hälsingland kom med halsryggskada och magtarmsblödning i juni 2018 in till akuten efter att ha ramlat i hemmet. Röntgen visade att hon ådragit sig flera frakturer, bland annat i halsrygg och bäcken. Där var hon periodvis instabil vilket bland annat krävde blodtransfusioner.

Vistelsen på akuten blev långvarig. Inget tydligt ansvar togs för patienten och omvårdnaden och övervakningen var bristfällig på grund av hård personalbelastning. Efter ett halvt dygn på akutmottagningen gav sig en magtarmblödning till känna. Hon lades in på IVA för akut gastroskopi som fördröjdes på grund av annan operationsverksamhet.

Patienten blev under tiden sämre och under operationen tillstötte livshotande komplikationer som hävdes.

- Jag beklagar det inträffade. Enligt min mening är det en bristande vårdkedja, där bakomliggande orsaker är överbelastning på akutmottagningen, bollande mellan verksamhetsområden, diagnostiska misstag och fel vårdnivå, säger John Mälstam, chefläkare på Region Gävleborg som utifrån detta gör en lex Maria-anmälan för en utomstående värdering.